NGHỀ NGHIỆP

Dịch vụ hỗ trợ việc làm của CAG sẽ cung cấp cho bạn cơ hội làm việc tại Singapore. Bất kể bạn đến từ đâu chúng tôi đều đảm bảo sẽ giúp bạn tìm được một công việc phù hợp

Employment Pass
Thẻ làm việc chuyên nghiệp cho phép các chuyên gia, nhà quản lí, nhà điều hành nước ngoài làm việc tại Singapore. Mức lương tối thiểu cho người có thẻ làm việc này là 3600 SGD trở lên. Tuy nhiên cần phải có bằng cấp cao cho loại thẻ này.

S Pass
Spass cho phép các nhân viên có trình độ trung cấp trở lên làm việc tại Singapore. Mức lương tối thiểu của các nhân viên có loại thẻ này là 2600 SGD tuy nhiên cần phải có trình độ và kinh nghiệm làm việc

Work Permit
Thẻ work permit cho phép các lao động nước ngoài có trình độ tay nghề từ các nước được phép hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định. Tìm hiểu về các yêu cầu của ngành, mức thu nhập và hạn ngạch của lao động nước ngoài và cách áp dụng.

Loại yêu cầu