SỰ PHÁT TRIỂN

Công ty đào tạo và tư vấn CAG được vận hành dưới hình thức “NHƯỢNG QUYỀN”. Điều này được thực hiện thông qua một đội ngũ chuyên gia được lựa chọn đặc biệt với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý và đào tạo.

Loại yêu cầu